ANBI-informatie De Viermarken

De Viermarken is een organisatie met een zgn. ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Op deze pagina delen we daarvoor relevante informatie.

Naam instelling: Stichting Boerderij de Viermarken

RSIN of fiscaal nummer: 800345939

Contactgegevens:

Bestuurssamenstelling

Mevrouw W.E. van Dragt: directeur/bestuurder

Beleidsplan

Beleidsplan-ANBI-2018-2020

Klachtenregeling

Klachtenreglement medewerkers

Beloningsbeleid

De medewerkers van Stichting Boerderij De Viermarken (hierna: de Stichting) werkt conform de CAO Welzijn. De directeur-bestuurder is in dienst van de stichting en het salaris wordt conform de wettelijke eisen opgesteld, op basis van de adviesregeling directiefuncties van de brancheorganisatie MO-groep en door de Raad van Toezicht geaccordeerd. De Raad van Toezicht werkt geheel vrijwillig en zonder bezoldiging voor de Stichting. Ook alle andere vrijwilligers, ontvangen geen beloning voor hun inzet en inspanning voor de Stichting.

Doelstelling

Het doel van de Stichting is een bijdrage leveren aan de sociaal maatschappelijke integratie van deelnemers en groepen, zoals lichamelijk gehandicapten, verstandelijk gehandicapten, psychosociaal kwetsbaren en langdurig werklozen door middel van het aanbieden van een aangepast werkmilieu op een ecologische boerderij met een educatief karakter en een zekere museale functie.

Uitgeoefende activiteiten

Financiƫle verantwoording

Zie onze voorgenomen bestedingen 2019: Anbi-begroting 2019

Zie onze voorgenomen bestedingen 2018: Anbi-begroting 2018

Zie onze voorgenomen bestedingen 2017: Anbi-begroting 2017

Jaarrekening 2018: Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017: Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016: Jaarrekening 2016