ANBI-informatie De Viermarken – Viermarken

ANBI-informatie De Viermarken

De Viermarken is een organisatie met een zgn. ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Op deze pagina delen we daarvoor relevante informatie.

Naam instelling: Stichting Boerderij de Viermarken

RSIN of fiscaal nummer: 800345939

Nummer Kamer van Koophandel: 41030306

Contactgegevens:

Bestuurssamenstelling

Mevrouw W.E. van Dragt: directeur/bestuurder

Beleidsplan

Beleidsplan 2024

Klachtenregeling

Klachtenreglement medewerkers

Beloningsbeleid

De medewerkers van Stichting Boerderij De Viermarken (hierna: de Stichting) werkt conform de CAO Welzijn. De directeur-bestuurder is in dienst van de stichting en het salaris wordt conform de wettelijke eisen opgesteld, op basis van de adviesregeling directiefuncties van de brancheorganisatie MO-groep en door de Raad van Toezicht geaccordeerd. De Raad van Toezicht werkt geheel vrijwillig en zonder bezoldiging voor de Stichting. Ook alle andere vrijwilligers, ontvangen geen beloning voor hun inzet en inspanning voor de Stichting.

Doelstelling

Het doel van de Stichting is een bijdrage leveren aan de sociaal maatschappelijke integratie van deelnemers en groepen, zoals lichamelijk gehandicapten, verstandelijk gehandicapten, psychosociaal kwetsbaren en langdurig werklozen door middel van het aanbieden van een aangepast werkmilieu op een ecologische boerderij met een educatief karakter en een zekere museale functie.

Uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

Zie onze voorgenomen bestedingen 2024:  anbi-begroting-2024

Anbi formulier

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet gegevens publiceren op een eigen website, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie. Grote ANBI’s zijn sinds 1 januari 2021 verplicht om standaardformulieren te gebruiken. Via onderstaande link kunt u ons ANBI-formulier downloaden en/of inzien.

Standaardformulier ANBI Viermarken 2023