Stage lopen – Viermarken

Stage lopen op de Viermarken

De Viermarken biedt gedurende het jaar verschillende stageplekken aan voor diverse opleiding, zowel BOL als BBL. We doen dit omdat wij graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de toekomstige professionals. Regelmatig horen wij dat onze visie op en manier van begeleiden gewaardeerd wordt door onze medewerkers. Graag willen we dit delen, zodat meer toekomstige professionals kennis maken met onze manier van werken. Dit heeft niet alleen betrekking op hoe we onze medewerkers begeleiden, maar ook op hoe we werken op de verschillende werkgebieden op de boerderij. Bovendien nemen stagiaires ook nieuwe kennis en een ‘frisse blik’ mee. Wij vinden het daarom een meerwaarde om op de Viermarken stagiaires op te leiden.

Kenmerkend voor stagiaires is dat zij op het leerbedrijf zijn om te leren. Zij kunnen dus nog niet alles wat een (beginnend) professional zou moeten kunnen en er moet daarom voldoende ruimte zijn om ‘fouten’ te maken en daarvan te leren. De stagebegeleiders begeleiden dit leerproces. Stagiaires worden nooit ter vervanging van het personeel ingezet, maar voeren wel soortgelijke taken uit. Daarnaast voert de stagiair opdrachten vanuit de opleiding op de Viermarken uit en worden er ook examens afgenomen.

Alle stagiaires op de Viermarken hebben een geheimhoudingsplicht. Indien zij geen geheimhoudingsplicht vanuit hun opleiding/beroepscode hebben dan dienen zij een geheimhoudingsverklaring van de Viermarken te ondertekenen. Wij hanteren geen stagevergoeding.

Wij bieden momenteel stageplekken aan voor de volgende opleidingen:

MBO (Middelbaar beroepsonderwijs)

 • Zorgopleidingen; Sociaal Werk, Maatschappelijke Zorg, Agogisch GGZ
 • Dierverzorging
 • (Biodynamische) Landbouw / tuinbouw

HBO (Hoger beroepsonderwijs)

 • Social Work

Aanmeld- en selectieprocedure:

 1. Indien je in aanmerking wilt komen voor een stageplek dan kun je je motivatiebrief en CV mailen naar mirjam@viermarken.nl
 2. Wanneer wij mogelijk een stageplek voor je hebben dan word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
 3. Wanneer we na de eerste kennismaking denken dat de stagiair op de Viermarken zou kunnen stagelopen plannen we een meewerkdag in. Tijdens de meewerkdag kijken we met elkaar of we de indruk hebben dat iemand voldoende bij de Viermarken ‘past’.
 4. Wanneer dit wederzijds het geval is wordt er een intakegesprek gepland, waarin o.a. Concrete afspraken worden gemaakt betreft de te starten stage en het stagecontract wordt ondertekend.

Wij hanteren tijdens de procedure de volgende selectiecriteria:

 • De stagiair is >18 jaar of wordt dit tijdens zijn stage. Uitzonderingen kunnen in goed overleg gemaakt worden t.b.v. de opleidingen dierverzorging en landbouw/tuinbouw.
 • De stagiair dient over een langere periode stage te lopen, zodat medewerkers voldoende tijd krijgen om aan stagiaires te wennen. Wij bieden daarom alleen werkervaringsstages aan van minimaal een half schooljaar.
 • De Viermarken (praktijkbegeleider) moet voldoende tijd, kennis en vaardigheden hebben om de stagiair de begeleiding te bieden die hij/zij nodig heeft om zich voldoende te ontwikkelen t.a.v. zowel persoonlijke als ook de opleidingsdoelen.
 • Tijdens de selectieprocedure dient het team er met elkaar van overtuigd te zijn dat de Viermarken een juiste plek is voor de stagiair.
 • De stagiair dient de gedragscode van de Viermarken te ondertekenen en een recente VOG (Verklaring van goed gedrag) te overhandigen.