Stage lopen – Viermarken

Stage lopen op de Viermarken

De Viermarken biedt gedurende het jaar verschillende stageplekken aan voor diverse opleiding, zowel BOL als BBL. We doen dit omdat wij graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de toekomstige professionals. Regelmatig horen wij dat onze visie op en manier van begeleiden gewaardeerd wordt door onze medewerkers. Graag willen we dit delen, zodat meer toekomstige professionals kennis maken met onze manier van werken. Dit heeft niet alleen betrekking op hoe we onze medewerkers begeleiden, maar ook op hoe we werken op de verschillende werkgebieden op de boerderij. Bovendien nemen stagiaires ook nieuwe kennis en een ‘frisse blik’ mee. Wij vinden het daarom een meerwaarde om op de Viermarken stagiaires op te leiden.

Kenmerkend voor stagiaires is dat zij op het leerbedrijf zijn om te leren. Zij kunnen dus nog niet alles wat een (beginnend) professional zou moeten kunnen en er moet daarom voldoende ruimte zijn om ‘fouten’ te maken en daarvan te leren. De stagebegeleiders begeleiden dit leerproces. Stagiaires worden nooit ter vervanging van het personeel ingezet, maar voeren wel soortgelijke taken uit. Daarnaast voert de stagiair opdrachten vanuit de opleiding op de Viermarken uit en worden er ook examens afgenomen.

Alle stagiaires op de Viermarken hebben een geheimhoudingsplicht. Indien zij geen geheimhoudingsplicht vanuit hun opleiding/beroepscode hebben dan dienen zij een geheimhoudingsverklaring van de Viermarken te ondertekenen. Wij hanteren geen stagevergoeding.

Wij bieden momenteel stageplekken aan voor de volgende opleidingen:

MBO (Middelbaar beroepsonderwijs)

HBO (Hoger beroepsonderwijs)

Aanmeld- en selectieprocedure:

  1. Indien je in aanmerking wilt komen voor een stageplek dan kun je je motivatiebrief en CV mailen naar mirjam@viermarken.nl
  2. Wanneer wij mogelijk een stageplek voor je hebben dan word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
  3. Wanneer we na de eerste kennismaking denken dat de stagiair op de Viermarken zou kunnen stagelopen plannen we een meewerkdag in. Tijdens de meewerkdag kijken we met elkaar of we de indruk hebben dat iemand voldoende bij de Viermarken ‘past’.
  4. Wanneer dit wederzijds het geval is wordt er een intakegesprek gepland, waarin o.a. Concrete afspraken worden gemaakt betreft de te starten stage en het stagecontract wordt ondertekend.

Wij hanteren tijdens de procedure de volgende selectiecriteria: